Member

2015 Members

Professor

Shigeo MORISHIMA

Researcher

Tatsuya YATAGAWA / Tsukasa FUKUSATO

Doctor’s course student

Naoya IWAMOTOTakuya KATONaoki NOZAWA / Shugo YAMAGUCHI

2nd year master’s student

Tadahiro OZAWA / Keisuke MOCHIDA / Ryo KAKITSUKA / 陳 浩 / Yugo SATO
Takayuki NAKATSUKA / Masanori NAKAMURA / Tsukasa NOZAWA / Yoshihiro FUKUHARA / Shoichi FURUKAWA

1st year master’s student

Takahiro ITAZURI / Tatsuki SATO / Keishi TAKAMORI / Shoki MIYAGAWA / Shintaro YAMAMOTO / Feng Qi / Taishi Sugihara

4th year undergraduate student

 Kazuki INOUE / Ryota NATSUME / Tomoya YAMAGUCHI / Seita KAYUKAWA / Kanami YAMAGISHI

Alumni